Kontakt

Komercijalisti:

Telefon: 047/415-867


Računovodstvo:

Telefon: 047/631-516

Aqua-Invest d.o.o.

Sjedište:
Rim 65d, 10000 Zagreb, HR

Uredi:
Zagrebačka 15 g , 47000 Karlovac

Tel: + 385 47 415 867
Tel: + 385 47 631 516
Fax: + 385 47 631 518

e-mail: aqua-invest@ka.t-com.hr
www.aqua-invest.hr